Site web entièrement créé par Tie-Phon (@dofustournament) #MafiaOrga
TheKokoShow
Helheim eSport

Profil de l'équipe Thunder beta

Bilan

VVDVVVVVD
Finale
Défaite 2-1
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A13
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A6
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A4
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Demi-finales
Victoire 2-1
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A7
Tut Tut Pouet Pouet (4)
XaynBungeeZebbalMoucha
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A5
Tut Tut Pouet Pouet (4)
XaynBungeeZebbalMoucha
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A6
Tut Tut Pouet Pouet (4)
XaynBungeeZebbalMoucha
Quarts de finale
Victoire 2-1
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A10
Allister Zoo (8)
SheitanneMiss-SosenKetaamiineSheimale
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A17
Allister Zoo (8)
SheitanneMiss-SosenKetaamiineSheimale
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A15
Allister Zoo (8)
SheitanneMiss-SosenKetaamiineSheimale
Ronde 6
Victoire 4-1 en 7 tours
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
7 tours
A1
Team Belvita (6)
Urban-evilySohoSmilesEx-trusion
Ronde 5
Victoire 4-3 en 26 tours
WHO'S NEXT (2)
Ptit-dolipraneArmatyxKodomo-YokaiPtitpoi
26 tours
A3
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
Ronde 4
Victoire 4-0 en 9 tours
Allister Zoo (8)
SheitanneMiss-SosenKetaamiineSheimale
9 tours
A4
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
Ronde 3
Défaite 4-0 en 5 tours
Swaghetti Yolognaise (9)
KrymmPikzouSlocalyVivi-Xx
5 tours
A12
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
Ronde 2
Victoire 4-0 en 8 tours
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
8 tours
A16
Krastupak (5)
KrakilonaKrakilianPakkunAstucieux
Ronde 1
Victoire 4-0 en 6 tours
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
6 tours
A8
Watiteam (20)
ScarqualdorGaryuTakuzoSowria