Site web entièrement créé par Tie-Phon (@dofustournament) #MafiaOrga
TheKokoShow
Helheim eSport

Profil de l'équipe Thunder

Bilan

VDVVVDVVV
Finale
Victoire 2-1
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A13
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A6
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Thunder beta (1)
ShyshyKhleptonZelkiahLasaia
10 tours
A4
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Demi-finales
Victoire 3-0
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
10 tours
A7
WHO'S NEXT (2)
Ptit-dolipraneArmatyxKodomo-YokaiPtitpoi
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
20 tours
A5
WHO'S NEXT (2)
Ptit-dolipraneArmatyxKodomo-YokaiPtitpoi
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Forfait
A6
WHO'S NEXT (2)
Ptit-dolipraneArmatyxKodomo-YokaiPtitpoi
Quarts de finale
Victoire 3-0
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
7 tours
A10
Team Belvita (6)
Urban-evilySohoSmilesEx-trusion
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
11 tours
A17
Team Belvita (6)
Urban-evilySohoSmilesEx-trusion
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Forfait
A15
Team Belvita (6)
Urban-evilySohoSmilesEx-trusion
Ronde 6
Défaite 4-0 en 9 tours
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
9 tours
A1
WHO'S NEXT (2)
Ptit-dolipraneArmatyxKodomo-YokaiPtitpoi
Ronde 5
Victoire 4-0 en 12 tours
ZaLiMéxy (10)
Oo-onxy Oomega-miguizappathemeshuggah Aliwaly
12 tours
A3
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Ronde 4
Victoire 4-0 en 10 tours
Krastupak (5)
KrakilonaKrakilianPakkunAstucieux
10 tours
A4
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Ronde 3
Victoire 4-0 en 10 tours
Kuripster (7)
WayhawksZehrBoufton-murMerydis
10 tours
A12
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Ronde 2
Défaite 4-0 en 13 tours
Tut Tut Pouet Pouet (4)
XaynBungeeZebbalMoucha
13 tours
A16
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
Ronde 1
Victoire 4-0 en 10 tours
Thunder (3)
ShyroeKhirrahNls-mandelaWiire
10 tours
A8
Team Belvita (6)
Urban-evilySohoSmilesEx-trusion